انتخاب دستگاه آب خالص ساز مناسب برای آزمایشگاه

0
989

پیش از خرید سیستم آب خالص ساز جدید برای آزمایشگاه، عمدتا به آزمایشگاه ها توصیه می شود برخی نکات مهم که درانتخاب تجهیز مناسب موثر است را مورد توجه قرار دهند. در ادامه این مطلب به معرفی مهمترین پارامترهای تاثیرگذار درانتخاب دستگاه اشاره خواهیم نمود.
طبقه بندی ها و رویکردهای متفاوتی برای آب های خالص آزمایشگاهی، وجود دارد و ما در اینجا به تعاریف آب خالص براساس استاندارد ASTM , ISO 3696 می پردازیم.

بر اساس این تعریف، آب خالص به سه تیپ I,II,III تقسیم بندی شده است:
– مقاومت الکتریکی آب تیپ III در ۲۵ درجه سانتیگراد ۴MΩ-cm معادل هدایت الکتریکی ۰٫۲۵μS/cm و TOC کمتراز ۲۰۰ ppb است. از این آب جهت مصارف عمومی آزمایشگاه نظیر شستشوی ظروف شیشه ای آزمایشگاهی، تغذیه ژنراتورها، اتوکلاو، حمام های حرارتی، چمبرهای محیطی، هایدروپونیک و غیره استفاده می شود.
– مقاومت الکتریکی آب تیپ II در ۲۵ درجه سانتیگراد ۱MΩ-cm معادل هدایت الکتریکی ۱μS/cm و TOC کمتر از ۵۰ppb  می باشد. عمدتا مصارف این نوع آب در تهیه معرف ها، آماده سازی بافر یا محیط کشت، شیمی عمومی، انکوباتورهای کشت سلول، سنتز و همچنین جذب اتمی می باشد.
آب خالص تیپ I ، بالاترین درجه خلوصی است که می توان به آن رسید. مقاومت الکتریکی این آب ۱۸MΩ-cm برابر با ۰٫۰۵۵μS/cm  است و میزان TOC آن کمتر از ۵۰ppb می باشد. این آب در حساسترین تست ها و دستگاه های آزمایشگاهی نظیر GC-MS ،GC ،UHPLC ،HPLC ، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، باروری in-vitro و تولید داروهای بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرد.

تخمین و برآورد حجم آب مورد نیاز آزمایشگاه نکته مهم دیگری است که در زمان انتخاب دستگاه باید مورد توجه کارشناسان قرارگیرد. واحد لیتر در روز یا LPD معیاری از میزان مصرف آب در آزمایشگاه است. این میزان برای مصرف یک آزمایشگاه متوسط، کمتر از ۵۰ لیتر در روز و برای یک آزمایشگاه پر مصرف، بیش از ۵۰ لیتر در روز در نظر گرفته شده است.

عوامل دیگری همچون میزانCFU ، اندوتوکسین و نوکلئاز نیز در تعیین کیفیت آب خالص حائز اهمیت هستند و باید پیش از خرید یک دستگاه جدید مدنظر قرار گیرند.

در ادامه به بررسی مشخصات فنی جدیدترین دستگاه های آب خالص ساز شرکت Millipore خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که عملکرد این دستگاه های ساخت شرکت Millipore بر اساس آخرین تکنولوژی های تولید آب خالص می باشد که مقادیرمجاز تعیین شده برای پارامترهای مختلف آب های خالص را مطابق با استانداردهای ISO ,ASTM و CLSI  دربر می گیرد.

–  آب خالص ساز مدل Milli-Q direct 8 با قابلیت تولید ٨ لیتر برساعت آب خالص تیپ I و IIILaboratory Water Quality-01

Specifications:
 ۱۸٫۲ MΩ-cm Resistivity at 25 C°
 ≤ ۵ ppb TOC
 < 0.1 CFU/ml Bacteria
 < 0.001 EU/ml Pyrogens (endotoxins)
 < 1 pg/ml RNases
 < 5 pg/ml DNases
 Up to 2 L/min Flow rate

 

– آب خالص ساز مدل Milli-Q integral 5 با قابلیت تولید ۵ لیتر برساعت آب خالص تیپ I و IILaboratory Water Quality-02

Specifications:
Type I
 ۱۸٫۲ MΩ-cm Resistivity at 25 C°
 ≤ ۵ ppb TOC
 < 0.1 CFU/ml Bacteria
 < 0.001 EU/ml Pyrogens (endotoxins)
 < 1 pg/ml RNases
 < 5 pg/ml DNases
Up to 2 L/min Flow rate
Type II
> 5 MΩ-cm Resistivity at 25 C°
≤ ۳۰ ppb TOC

 

یک مزیت بزرگ سیستم های آب خالص ساز Millipore ، امکان استفاده از فیلترهای نهایی مختلف برای کاربردهای ویژه است.Laboratory Water Quality-03

نویسنده:
Mabna Teyf Logoشرکت تجهیزات آزمایشگاهی مبناطیف
تهران- بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) -جنب خیابان
گلشهر- ساختمان ۱۹۱
تلفن: ۸- ۲۲۰۲۴۳۲۷ و ۲- ۲۶۲۰۳۰۶۱

دریافت نسخه اصلی

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here