تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی مورد استفاده در آزمایشگاه های مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی، صنعتی و خدماتی در زمینه های مخلفت کاری

الزامات اصلی در هودهای شیمیایی (Fume Cupboard)

الزامات اصلی در هودهای شیمیایی (Fume Cupboard) وظیفه اصلی هودهای شیمیایی که در آزمایشگاه بکار گرفته می شوند، حفاظت از کاربران در مقابل بخارات مواد...

انتخاب دستگاه آب خالص ساز مناسب برای آزمایشگاه

انتخاب دستگاه آب خالص ساز مناسب برای آزمایشگاه پیش از خرید سیستم آب خالص ساز جدید برای آزمایشگاه، عمدتا به آزمایشگاه ها توصیه می شود...
- تبلیغات -

آخرین مطالب

بیشتر خوانده شده