خانه صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

مفاهیم کلی در گزارش آنالیز آب

مفاهیم کلی در گزارش آنالیز آب همانگونه که می دانیم غلظت ناخالصی ها در آب بسیار کم است از این رو برای بیان غلظت یون...

طیف سنجی مدولار و کاربردهای آن

طیف سنجی مدولار و کاربردهای آن اسپکتروسکوپی ابزار قدرتمندی است که با اندازه گیری ساده برهم کنش نور با ماده، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه...

تجهیزات آزمایشگاهی

نگاهی بر دستگاه های کروماتوگرافی گازی پرتابل (pGC)

نگاهی بر دستگاه های کروماتوگرافی گازی پرتابل (pGC) از مهمترین انتظارات کاربران از یک روش آزمون می توان به قابل اعتماد بودن، ارزشمند بودن، سادگی...
- تبلیغات-

آخرین مطالب

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس: اسمز معکوس یکی از روش های کارآمد و موثر در تهیه آب های خالص آزمایشگاهی است و در...