خانه صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

آزمایش تشخیص آنتی بیوتیک ها در شیر

آزمایش تشخیص آنتی بیوتیک ها در شیر مقدار بسیار کمی از آنتی بیوتیکی که برای درمان ورم پستان گاو بکار می رود تا ۳ روز...

روش های آزمون تقطیر در فرآورده های نفتی

روش های آزمون تقطیر در فرآورده های نفتی: روش های مختلفی برای جداسازی اجزای سازنده یک مایع ناخالص وجود دارد و تقطیر یکی از قدیمی...

تجهیزات آزمایشگاهی

الزامات اصلی در هودهای شیمیایی (Fume Cupboard)

الزامات اصلی در هودهای شیمیایی (Fume Cupboard) وظیفه اصلی هودهای شیمیایی که در آزمایشگاه بکار گرفته می شوند، حفاظت از کاربران در مقابل بخارات مواد...
- تبلیغات-

آخرین مطالب

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس: اسمز معکوس یکی از روش های کارآمد و موثر در تهیه آب های خالص آزمایشگاهی است و در...