خانه صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

روش های آزمون تقطیر در فرآورده های نفتی

روش های آزمون تقطیر در فرآورده های نفتی: روش های مختلفی برای جداسازی اجزای سازنده یک مایع ناخالص وجود دارد و تقطیر یکی از قدیمی...

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس: اسمز معکوس یکی از روش های کارآمد و موثر در تهیه آب های خالص آزمایشگاهی است و در...

تجهیزات آزمایشگاهی

نگاهی اجمالی بر بایدها و نبایدهای اتوکلاو در آزمایشگاه های میکروبیولوژی

نگاهی اجمالی بر بایدها و نبایدهای اتوکلاو در آزمایشگاه های میکروبیولوژی: استفاده از بخار یا اتوکلاو کردن عمدتا به عنوان بهترین و قابل اعتمادترین روش...
- تبلیغات-

آخرین مطالب

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس: اسمز معکوس یکی از روش های کارآمد و موثر در تهیه آب های خالص آزمایشگاهی است و در...