خانه مدیریت و کیفیت

مدیریت و کیفیت

مجموعه ای از مطالب در خصوص اصول مدیریت و مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و محیط کار. شامل بررسی استانداردهای بین المللی و اصول و شیوه های نوین مدیریت در آزمایشگاه و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بین المللی ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه. همچنین مطالبی در خصوص اصول ممیزی در آزمایشگاه و ممیزی داخلی، روشهای کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات، استاندارهای محیط کاری و اخلاق کاری در این بخش همجنین به تازه ها و تغییرات در ویرایش های اخیر استانداردهای مدیریتی مرتبط با آزمایشگاه نیز پرداخته می شود و مطالب حاوی متن، فیلم، عکس و پاورپوینت ارائه می گردند.

- تبلیغات -

آخرین مطالب

بیشتر خوانده شده