یکشنبه, خرداد ۲۷, ۱۴۰۳
خانه مدیریت و کیفیت

مدیریت و کیفیت

اصول مدیریت و مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و محیط کار. بررسی استانداردهای بین المللی و اصول و شیوه های نوین مدیریت در آزمایشگاه و استقرتر سیستم مدیریت کیفیت بین المللی ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه. اصول ممیزی در آزمایشگاه و ممیزی داخلی. روشهای کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات. استاندارهای محیط کاری و اخلاق کاری

- تبلیغات -

آخرین مطالب

بیشتر خوانده شده