گپی مختصر در مبحث حق تالیف و قوانین کپی رایت:

همانگونه که مستحضرید و قطعا برای خود شما هم پیش آمده، برای تهیه یک مطلب علمی، فرهنگی و یا مقاله تخصصی، زمان و انرژی قابل توجهی توسط نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب صرف می شود. باز نشر مطالب و محتوای تولید شده توسط دیگران بدون اجازه آنها نه اخلاقی و نه قانونی است.

برای تهیه، صفحه چینی و طراحی مطالب و محتواهای موجود در نشریه ” آزمایشگاه برتر ” نیز متخصصان، اساتید و نیروهای علمی و هنری  زحمت و هزینه زیادی صرف می نمایند. لذا از شما خوانندگان گرامی صادقانه و عاجزانه استدعا داریم بدون مجوز و یا ارجاع و ذکر منبع، اقدام به کپی و نشر مطالب این نشریه نفرمایید. در همین راستا خواهشمند است به موارد زیر نیز توجه فرمایید:

  • در صورتیکه قسمتی یا تمام یک مقاله یا مطلب از مطالب منتشره در نسخه چاپی و یا وبسایت این نشریه عالماً عامداً به نام شخص، وبسایت و یا سازمان دیگری بدون اجازه از “ماهنامه آزمایشگاه برتر”، پخش و یا عرضه شود (بصورت چاپی یا الکترونیکی) این نشریه حق پیگیری قانونی خود را برای این موارد محفوظ می داند.
  • هرگونه تغییر یا تحریف در مقالات این نشریه و نشر آن بدون اجازه‌ از “ماهنامه آزمایشگاه برتر” ممنوع است.

اشتراک نسخه چاپی نشریه